Avís legal

Aquesta web és un espai segur.

Mas Trucafort respecta la privacitat dels seus usuaris i ha adequat aquest portal a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i de Comerç Electrònic (LSSI).

Per aquest motiu l’informem que:

 • Denominació social: Roger Felip
 • Domicili social: Carretera de Bellmunt km 1,50, 43730 Falset
 • Activitat social: Hostaleria
 • Finalitat de la pàgina web: Informativa

Condicions generals del portal Mas Trucafort

Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines web integrants del lloc web mastrucafort.com inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles.

Tota persona que accedeixi a l’el portal mastrucafort.com (“Usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents a cada moment que accedeixi a l’el portal.

En tot cas, mastrucafort.com es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració del portal així com les presents Condicions Generals o les corresponents Condicions Particulars.

Ús del portal Mas Trucafort

Vostè accepta que:

 1. Solament podrà fer Vostè ús del lloc web per a realitzar consultes o sol·licituds legalment vàlides.
 2. No podrà realitzar cap sol·licitud especulativa, falsa o fraudulenta. Si tenim motius raonables per a considerar que s’ha fet una sol·licitud d’aquesta índole estarem autoritzats a anul·lar-ho i informar les autoritats pertinents.
 3. També s’obliga Vostè a facilitar-nos de manera certa i correcta la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades de contacte i consent que podrem fer ús d’aquesta informació per a posar-nos en contacte amb Vostè si és necessari (veure la nostra Declaració de Privacitat).
 4. Si no ens facilita Vostè tota la informació que necessitem, no podrem cursar la seva sol·licitud.

El present avís legal (d’ara endavant, el “Avís Legal”) regula l’ús del lloc web: mastrucafort.com.

Protecció de dades de Mas Trucafort

Mas Trucafort es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat d’aquest, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que s’estableix en el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Mas Trucafort mai compartirà dades dels usuaris de la web amb tercers tret que els usuaris hagin estat informats prèviament i comptem amb la seva autorització expressa.

D’igual forma, l’Usuari podrà gestionar la modificació o baixa de la informació proporcionada mitjançant sol·licitud dirigida a Mas Trucafort.

Dades personals que recull i gestiona el portal Mas Trucafort

En el lloc web existeix la possibilitat de subscriure’s a sistemes de seguiment automàtic i Newsletter per a rebre les novetats.

Si utilitza filtres de spam, si us plau, anyada el nostre servei de correu electrònic a l’adreça de la seva llista de remitents permesos.

Utilitzarem les dades facilitades per a mantenir-ho actualitzat sobre novetats i ofertes puntuals. La seva informació està protegida d’acord a la nostra política de privacitat i termes de servei.

L’usuari té segons l’article 5 d) de la Llei orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Podrà exercir aquests drets enviant un correu electrònic a info@mastrucafort.com des de la mateixa adreça que va usar per a l’alta.

Ús i accés d’usuaris

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Mas Trucafort.

D’aquesta forma, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic. Queda prohibit l’ús de la web amb finalitats il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquest *site, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, tret que es compti amb l’autorització dels seus legítims titulars;
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars;
 • La seva utilització per a finalitats comercials o publicitàries.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Mitjançant aquestes Condicions Generals no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el portal mastrucafort.com ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic, extracció, reutilització, reexpedició o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, excepte en els casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims registrats, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

Enllaços

Les pàgines del portal mastrucafort.com proporcionen enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers com a xarxes socials per a compartir continguts. L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’Usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços, encara que Mas Trucafort no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni aprova, supervisa o controla de cap manera els continguts i serveis i qualsevol material de qualsevol naturalesa existent en aquests.

Mas Trucafort no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’Usuari per accés a aquests enllaços.

L’Usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web al portal haurà d’obtenir l’autorització prèvia i escrita de Mas Trucafort L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre Mas Trucafort i el propietari del lloc en el qual s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de Mas Trucafort dels seus continguts o serveis.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Mas Trucafort no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

 • La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts;
 • L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre Mas Trucafort amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Adreces de contacte

En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions Generals o qualsevol comentari sobre el portal mastrucafort.com, si us plau dirigeixi’s a info@mastrucafort.com.