Política de privacitat

Registre de dades de caràcter personal

Aquesta declaració té com a finalitat informar els usuaris de la Política general de Privacitat i Protecció de Dades Personals seguida per mastrucafort.com.

Aquesta Política de Privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es recaptin dades de caràcter personal.

En utilitzar els formularis de contacte, observarà que alguns camps són obligatoris, i el formulari no podrà ser enviat si deixa aquests camps en blanc. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit dirigit a l’adreça del responsable abans indicada, seguint les formalitats imposades per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu Reglament de Desenvolupament.

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per a contactar i realitzar operacions comercials amb mastrucafort.com.

Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de privacitat suposa la impossibilitat de subscriure’s i processar les sol·licituds realitzades en el nostre portal.

Responsable de les dades

  • Denominació social: Roger Felip
  • Domicili social: Carretera de Bellmunt km 1,50, 43730 Falset
  • Activitat social: Hostaleria
  • Finalitat de la pàgina web: Informativa

Ús i tractament de les dades d’usuaris

mastrucafort.com té plena consciència de l’ús i tractament que s’ha de donar a les dades personals que es puguin requerir o que es puguin obtenir dels usuaris en les seves pàgines web amb la finalitat de gestionar les sol·licituds o els serveis requerits. En cap moment farà un ús diferent d’aquesta informació ni compartirà dades d’usuaris amb tercers.

Secret i seguretat de les dades

mastrucafort.com es comprometen al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el seu haver de guardar-los, i adoptaran les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, d’acord amb el que s’estableix pel RLOPD. No obstant això, mastrucafort.com no poden garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Navegació

En navegar per les nostres pàgines webs els servidors d’Internet emmagatzemaran la seva adreça IP en els logs d’accés de forma automàtica i amb l’única finalitat de permetre el trànsit per Internet, sent necessari que el seu equip faciliti aquesta adreça IP quan navega per Internet perquè les comunicacions puguin realitzar-se. La seva adreça IP serà utilitzada a més per a realitzar estadístiques sobre el nombre de visitants d’aquesta web i la seva procedència, de forma totalment transparent a la seva navegació.

Exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu electrònic: info@mastrucafort.com juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del D.N.I. o equivalent, indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

Acceptació i consentiment

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de mastrucafort.com , en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, mastrucafort.com no realitza pràctiques de spam, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis haguts en la Pàgina Web, l’Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre nostra “Newsletter”, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.